Vår försäkring

När tjänsten förmedlas via oss kan båda parter känna sig trygga. Vid varje uppdrag finns det en försäkring som skyddar såväl beställaren av uppdraget, som den som utför uppdraget samt en egendomsförsäkring.

Försäkringsskyddet består av:
  • Egendomsförsäkring, som gäller för skada på egendom som den som utför uppdraget har med sig för att utföra uppdraget. Tex. om man tappar skruvdragaren uppifrån en stege så att verktyget går sönder.
  • Ansvarsförsäkring, som tar hand om skador hos beställaren eller annan, som den som utför uppdraget ställer till med under uppdraget. Förutsättningen är att den som utför uppdraget varit vårdslös och kan anses som skadeståndsskyldig för det inträffade. Tex. om man orsakar en vattenskada hos beställaren genom att borra i ett vattenrör inne i väggen när man ska montera upp en hylla.
  • Olycksfallsförsäkring, som tar hand om skada på den som utför uppdraget råkar ut för under uppdraget, eller på vägen till och från uppdraget.

Försäkringen gäller ej för varor som transporteras. Vid exempelvis transport av möbler som ska slängas gäller försäkringen enligt beskrivningen ovan. Ifall eventuell skada på transportörens bil uppkommer går detta på förarens egna försäkring.

Se fullständiga villkor här

För att vara helt säker på vad som gäller för just ditt uppdrag bör du ringa till TaskRunner AB eller IF försäkringar.
TaskRunner AB
Fleminggatan 20
112 26 Stockholm
08-408 092 22
support@taskrunner.se
Org.Nr: 556933-7016